Ядивна креда

Какво представлява ядивната креда?

Какво представлява ядивната креда?