Хранителна глина - Халкиневропа

Хранителна глина

ядлива глина

Произход от ядене на глина

ядлива глина