Рязана белгородска креда

Какво е трион?

Рязана креда