Какво представлява креда Василпол?

Василпол креда