Естествен креда, който е изрязан в правоъгълна форма от машината.