Белгородската креда има вкус на чиста чиста бяла тебешира, хрупкава е и има кремообразно песъчинка без покритие. 
Хранителна глина - Халкиневропа