Нашата най-пясъчна ядивна креда е снеговалежът и креда Кеймбридж.