Всички възгледи или мнения, представени в този блог, са лични и принадлежат единствено на авторите на нашия блог и не представляват тези на Chalkineurope и хората, институциите или организациите, с които собственикът може или не може да бъде свързан в професионално или лично качество, освен ако не е изрично заяви. Всякакви възгледи или мнения не са предназначени да накърнят никоя религия, етническа група, клуб, организация, компания или човек.

Мненията в този блог са лични мнения и не трябва да се приемат като медицински съвет под каквато и да е форма. 

Цялото съдържание, предоставено в този блог, е само с информационна цел. Собственикът на този блог не прави никакви изявления относно точността или пълнотата на каквато и да е информация на този сайт или да бъде намерена чрез всяка връзка на този сайт. Собственикът не носи отговорност за грешки или пропуски в тази информация, нито за наличието на тази информация. Собственикът не носи отговорност за загуби, наранявания или щети от показването или използването на тази информация.