Всички възгледи или мнения, представени в този блог, са лични и принадлежат единствено на авторите на нашия блог и не представляват тези на Chalkineurope и хората, институциите или организациите, с които собственикът може или не може да бъде свързан в професионално или лично качество, освен ако не е изрично заяви. Всякакви възгледи или мнения не са предназначени да накърнят никоя религия, етническа група, клуб, организация, компания или човек.

Мненията в този блог са лични мнения и не трябва да се приемат като медицински съвет под каквато и да е форма. 

Цялото съдържание, предоставено в този блог, е само с информационна цел. Собственикът на този блог не прави никакви изявления относно точността или пълнотата на каквато и да е информация на този сайт или да бъде намерена чрез всяка връзка на този сайт. Собственикът не носи отговорност за грешки или пропуски в тази информация, нито за наличието на тази информация. Собственикът не носи отговорност за загуби, наранявания или щети от показването или използването на тази информация.

Пазарувайте от нашите бестселъри

Виж всички
Сива уралска глина - халкиневропа
Сива уралска глина
Продажна цена£9.00
Маву (кал) Глина - Халкиневропа
Маву (кал) Глина
Продажна цена£9.00
Юпитер Клей
Юпитер Клей
Продажна цена£9.00
Ядливи кюлчета тебешир - Chalkineurope
Крем барове
Продажна цена£9.00
Ядлива бяла глина - халкиневропа
Бяла глина
Продажна цена£9.00
Бестселър
Ядивна тебешир, трион бял, ядивна креда
Бестселър
Стартов пакет за ядлива глина - Chalkineurope
Белгородска ядлива креда - Chalkineurope
Белгородска креда
Продажна цена£9.00
Розова узбекска глина - халкиневропа
Розова узбекска глина
Продажна цена£9.00