Има многоброен различни видове от годна за консумация глина достъпен в рамките на свят, който може да се яде в малки количества.

Различните видове ядлива глина са:

  • Каолинова глина
  • Бентонитова глина
  • Червена глина
  • Уралска глина 
  • Камбрийска синя глина 
  • Аювердична глина
  • Масло сиво печена глина
  • Черна глина 

Видове ядлива глина

Видове ядлива глина

Оставете коментар

Всички коментари се модерират преди да бъдат публикувани