Белгородската креда е твърда и хрупкава креда с чист креда. Този креда има кремообразно покритие като повечето креда. Тя е от Белгородната креда в Русия. Този креда има вкус и вкус, харесван от повечето крейда. 
Белгородски креда - Халкиневропа

Белгородска кредаЯдивна кредаВкус

Оставете коментар

Всички коментари се модерират преди да бъдат публикувани